Για δες αλλάζει ο καιρός, αλλάζουν κι οι ανθρώποι...Διασκορπισμένες σκέψεις κ σχέσεις μεσ'τη διαφορετικότητα επιχειρούν να γαντζωθούν απ' το όμοιο και το σταθερό. Μα η αλλαγή ειναι η μοναδική σταθερότητα που προσφέρει ο χρόνος. Όσοι το αγνοούν απλά επιβιώνουν, όσοι ήδη το γνωρίζουν αλλά....ζουν!

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Viajar

Viajar es marcharse de casa,          «ταξιδεύω» θα πει, να φεύγεις απ’ το σπίτι,
es dejar los amigos,                       
να αφήνεις τους φίλους,
es intentar volar,
                             να προσπαθείς να πετάξεις.
volar conociendo otras ramas,
  «Πετάω» θα πει, γνωρίζοντας άλλα πράγματα,
recorriendo caminos,
                       περπατώντας μονοπάτια,
es intentar cambiar.
                        Να προσπαθείς να αλλάξεις


Viajar es vestirse de loco,          «Ταξιδεύω» θα πει, να ντύνεσαι σαν τρελός,
es decir "no me importa",               
να λες «δε με νοιάζει»
es querer regresar,                         
να θες να επιστρέψεις,   
regresar valorando lo poco,              
να επιστρέφεις εκτιμώντας το λίγο,
saboreando una copa,                     
έχοντας πιεί ένα ποτό,
es desear empezar.                         
Να επιθυμείς να (ξανά)αρχίσεις.

Viajar es sentirse poeta,                 «ταξιδεύω» θα πει να νιώθεις ποιητής,    
escribir una carta,                          
να γράφεις μια κάρτα,
es querer abrazar,                           
να θες να αγκαλιάσεις.
es abrazar al llegar a una puerta,  
Σημαίνει να αγκαλιάζεις μόλις φτάνεις σε μια                           
añorando la calma,                          
πόρτα, να σου λείπει η ηρεμία,
es dejarse besar.                             
Να αφήνεις να φιληθείς.

Viajar es volverse mundano,    «Ταξιδεύω» θα πει, να γίνεσαι κοσμοπολίτης,
es conocer a otra gente,                 
να γνωρίζεις κι άλλο κόσμο,
es volver a empezar,                      
να ξεκινάς απ την αρχή.
empezar extendiendo la mano,        
Ξεκινώ σημαίνει να απλώνεις το χέρι
aprendiendo del fuerte,                   
να μαθαίνεις απ τους δυνατούς,
es sentir soledad.                            
Να αισθάνεσαι μοναξιά.

Viajar es marcharse de casa,        «Ταξιδεύω» θα πει, να φεύγεις απ το σπίτι,
es vestirse de loco,                           
να ντύνεσαι σαν τρελός,
diciendo todo y nada                        
έχοντας πει τα πάντα και τίποτα,
con una postal,                                
με μια card postal,
es dormir en otra cama,                   
σημαίνει να κοιμάσαι σε ξένο δωμάτιο,
sentir que el tiempo es corto.            
Να νιώθεις ότι ο χρόνος είναι λίγος.


"viajar es regresar." *                  «Ταξιδεύω θα πει επιστρέφω»
                                     
    G.G.Marques